Recenzenci 2017

Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Maria Dudzikowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Krystyna Ablewicz, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Mariusz Ausz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Ryszarda Cierzniewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Anna Murawska, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Helena Ostrowicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Jan Rutkowski, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Anna Sajdak, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Paweł Topol, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Alina Wróbel, Uniwersytet Łódzki

Dr Kopaczyńska Iwona, Uniwersytet Zielonogórski
Dr Marta Krasuska-Betiuk, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Dr Tomasz Leś, Uniwersytet Jagielloński
Dr Lidia Marek, Uniwersytet Szczeciński
Dr Jacek Moroz, Uniwersytet Szczeciński
Dr Radosław Nawrocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Dr Sławomir Pasikowski, Uniwersytet Łódzki
Dr Łukasz Stankiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Kamila Witerska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Dr Urszula Wróblewska, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Piotr Zamojski, Uniwersytet Gdański