Recenzenci 2015

Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Prof. dr hab. Agnieszka Cybal–Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Maria Dudzikowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Dorota  Klus-Stańska, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku
Ks. Prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. Tadeusz Pilch, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Dr hab. Ewa Bielska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Mariusz  Cichosz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dr hab. Anna Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Jarosław Gara, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
Dr hab. Maria Groenwald, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Hanna Kędzierska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Piotr Mikiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dr hab. Urszula Szuścik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, Uniwersytet Łódzki

Dr Joanna Bielecka-Prus, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr Anna Kola, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Małgorzata Kozak, Uniwersytet Jagielloński
Dr Beata Kunat, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Radosław Nawrocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Dr Krzysztof Saja, Uniwersytet Szczeciński