Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1/2021 (15)


okładkanr3

Od redakcji

Oddajemy w ręce Czytelników tom „Parezji” poświęcony opowieści. Piszemy o historiach wyrażanych słowami, obrazami i dźwiękami. W tekstach tych znajdą Państwo odwołania do racjonalnej strony ludzkiej natury, jak i wspomnienia poruszające serce – mówiące nam „co to znaczy czuć”. Znalazły tu również miejsce rozważania o teorii opowiadania, narracji i storytellingu oraz sposobach ich wykorzystania zarówno w życiowej praktyce, jak i badaniach naukowych. W tomie tym mamy przyjemność obcowania z narracjami, które poprzez swój historyczny, biograficzny, teoretyczny i emocjonalny wymiar wciągają czytelnika w nurt opowiadania umiejętnie władając jego uwagą i wyobraźnią.

Spis-treści-nr3


Od Redakcji

Aleksander Cywiński, Kalina Kukiełko-Rogozińska, Krzysztof Tomanek
Opowieść
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Analiza opowieści

Kala Dobosz
Droga, której nie znamy – opowieści uchodźcze
……………………………………………………………………………………………………………………………………..13 PDF
Daniel Ziarkowski
Socjologiczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania zespołów rockowych
……………………………………………………………………………………………………………………………………..40 PDF
Kalina Kukiełko-Rogozińska, Krzysztof Tomanek
McLuhan, cyborgi i trzecie ucho Stelarca
……………………………………………………………………………………………………………………………………..49 PDF

Opowieści

Aleksander Cywiński
Opowieść o tym, jak się stałem politycznym aktywistą
…………………………………………………………………………………………………………………………………….63 PDF
Małgorzata Michel
Nad zalew bym sobie pojechał
……………………………………………………………………………………………………………………………………..77 PDF
Przemysław Łonyszyn
Opowieść o ludziach, którym zatrzęsła się ziemia
……………………………………………………………………………………………………………………………………..81 PDF
Oskar Szwabowski
Anim(al)izacja i pedagogie Bestii. Pedagogika krytyczna w 2050 roku
……………………………………………………………………………………………………………………………………..95 PDF
Patryk Słowiński
Opowiadanie obrazem: autorski plakat społeczny………………………………………………………………………….107 PDF

Studium recenzyjne

Lidia Marek
O spotkaniu czułego odbiorcy z czułym narratorem, czyli opowieść o książce Czuły narrator Olgi Tokarczuk……. 119 PDF
Anna Maria Kola
Jak tworzyć historie/idee, obok których nie będzie można przejść obojęt- nie? Recenzja książki Chipa Heatha, Dana Heatha, Przyczepne historie. Dlaczego niektóre treści przykuwają uwagę, a inne zostają zapomniane, przeł. M. Malcherek, wstęp P. Bucki, Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes, 2020……………………………………………………………………………………………………………………………. 129 PDF

Z życia naukowego

Alicja Korzeniecka-Bondar
Sprawozdanie z Seminarium naukowego (online) „Opowieść”, 05 marca 2021…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 139 PDF