Rada naukowa:

Prof. dr hab. Maria Czerepaniak – Walczak (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin),

Prof. dr hab. Dorota Klus – Stańska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk),
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok),
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa),
Prof. dr Joachim Thomas (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy)
Prof. dr hab Janusz Surzykiewicz (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie; Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy)
Prof. PhDr. Bronisława Kasáčová (Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Słowacja),
Assoc. prof. PhD. Otilia Clipa (Stefan cel Mare University Suceava, Suceava, Rumunia),
Assoc. prof. PhD. Ineta Helmane (Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Ryga, Łotwa)
Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. (Ostrawski Uniwersytet w Ostrawie, Czechy),
Doc. Nadeżda Leonyuk (Państwowy Uniwersytet Brzeski im. A.S.Puszkina, Brześć, Białoruś),
Dr James Underwood (University of Northampton, Wielka Brytania)
Dr Urszula Markowska – Manista (Uniwersytet Warszawski),
Dr Jacek Moroz (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin),
Dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok),
Dr hab. Ewa Bochno (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra),
Dr hab. Bożena Tołwińska (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok),
Dr hab. Maksymilian Chutorański (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin),
Dr hab. Przemysław Paweł Grzybowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz)