Index Copernicus International
ICI Journals Masterlist to jedna z największych międzynarodowych baz danych o czasopismach naukowych z całego świata.
Paszport  czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się: http://journals.indexcopernicus.com/Parezja+Czasopismo+Forum+Mlodych+Pedagogow+przy+Komitecie+Nauk+Pedagogicznych+PAN,p24787184,3.html

Central and Eastern European Online Library
CEEOL jest bazą czasopism naukowych i książek z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych Europy Środkowej i Wschodniej.
Link do metadanych czasopisma:  https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1382

BazHum
BazHum to baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Link do metadanych czasopisma: http://www.bazhum.pl/bib/search/results/?generalQuery=Parezja

Pol-Index
https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-a71957c5-e9a5-445b-a2a9-e382e5f05498

REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/1685