Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2/2016 (6)


okładkanr3

Od redakcji

Finalizowaliśmy pracę nad numerem „Parezji” poświęconym kategorii irytacji, gdy w Polsce jej poziom u znacznej liczby obywateli wydaje się bardzo wysoki. Źródłem doznawania tej emocji dla wielu grup społecznych są decyzje polityczne. Kobiety w czarnym proteście sprzeciwiają się wobec
zaostrzenia przepisów aborcyjnych, w odpowiedzi na ich działania proliferki organizują „Biały dzień – tak dla życia”. Przeciw reformom edukacji zapowiedzianym przez minister edukacji narodowej, Annę Zalewską, protestują: Zarząd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Związek Nauczycielstwa
Polskiego, Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, przedstawiciele różnych środowisk uniwersyteckich i wiele innych gremiów, których nie sposób wymienić.

Spis-treści-nr3

Od Redakcji

Alicja Korzeniecka-Bondar
Irytacja
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Katarzyna Szorc
O irytacji bez irytacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..11 PDF
Łukasz Stankiewicz
Polska debata publiczna i odczarowanie akademii – o zmianach w społecznej percepcji uniwersytetu w ostatnich trzech dekadach (część I)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..23 PDF
Łukasz Stankiewicz
Polska debata publiczna i odczarowanie akademii – o zmianach w społecznej percepcji uniwersytetu w ostatnich trzech dekadach (część II)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..43 PDF
Radosław Nawrocki
Zaczarowany umysł w odczarowanej rzeczywistości. Rzecz o irytacji młodego pedagoga ……………………………………………………………………………………………………………………………………..61 PDF
Markus Lipowicz
Anthropos 2.0 – od pedagogiki rzeczy do urzeczowionego człowieka? ……………………………………………………………………………………………………………………………………..74 PDF


Na nasze zaproszenie

Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski
Pedagogiczne irytacje. O potrzebie zaangażowania pedagogów w badania i przeciwdziałanie zjawiskom irytującym
……………………………………………………………………………………………………………………………………..91 PDF


Z warsztatu badawczego

Marta Walewska
Co irytuje twórczych nauczycieli?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..102 PDF
Marta Dziarnowska
Kościół, polityka, warunki życia – źródła irytacji homoseksualnych kobiet
……………………………………………………………………………………………………………………………………..113 PDF
Maciej Jabłoński
Zapomniana rzeczywistość. Rzecz o (nie)świadomej inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w Państwowych Gospodarstwach Rolnych
……………………………………………………………………………………………………………………………………..131 PDF

Pod pręgierzem śmiechu

Oskar Szwabowski
Jak trafiłem na terapię. Z życia w obozie z kości słoniowej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..148 PDF

Studium recenzyjne

Katarzyna Marszałek
Spotkanie z Profesorem, Harcmistrzem, Harcerzem, Człowiekiem
……………………………………………………………………………………………………………………………………..157 PDF

Wspomnienia

Justyna Miko-Giedyk
Profesor Elżbieta Tarkowska – socjolog w świecie pedagogów
……………………………………………………………………………………………………………………………………..161 PDF

Z życia naukowego młodych pedagogów

Iwona Tomas
Sprawozdanie z XXX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów Katowice – Wisła, 12–16 września 2016
……………………………………………………………………………………………………………………………………..178 PDF