Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1/2019 (11)


okładkanr3

Od redakcji

W ciągu ostatnich lat sporo nauczyliśmy się o tym, czym pedagogika rzeczy… nie jest. Pedagogika rzeczy nie jest teorią edukacji, nie jest paradygmatem (przynajmniej na razie), nie wiąże się z jakimiś konkretnymi metodami badawczymi czy sposobami rozumienia sytuacji edukacyjnej, nie opowiada się za jakimś konkretnym rozumieniem relacji ludzie–rzeczy. W pedagogice rzeczy nie chodzi nawet wyłącznie o rzeczy, jeśli rozumieć je potocznie jako oddzielone od świata ludzi i tego, co żyje. Pedagogika rzeczy – jak ją rozumiemy – nie jest domkniętym nurtem badań edukacyjnych. Sądzimy wręcz, że takie zamknięcie tylko mogłoby ją usztywnić, ograniczyć do określonej perspektywy badawczej, a tym samym czynić niewidzialnym to, co może zaoferować wyobraźnia pedagogiczna, przekraczająca spetryfikowane sposoby rozumienia edukacji. Oddajemy do rąk czytelników 11. numer „Parezji”, w którym swoje rozumienie rzeczy, odczytanie ich miejsca i znaczenia w edukacji prezentują pedagodzy z siedmiu ośrodków akademickich w Polsce

Spis-treści-nr3


Od Redakcji

Aneta Makowska, Maksymilian Chutorański
Pedagogika rzeczy. Kontynuacje. Otwarcia. Wprowadzenie
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Piotr Zamojski
Pedagogika skupiona na rzeczy – wprowadzenie do idei
……………………………………………………………………………………………………………………………………..12 PDF
Radosław Nawrocki
Ekologia głęboka a edukacja. W poszukiwaniu nowego paradygmatu
……………………………………………………………………………………………………………………………………..30 PDF
Łukasz Michalski
Urzeczywistnienie. Historia wychowania w kontekście „powrotu do rzeczy”
……………………………………………………………………………………………………………………………………..43 PDF
Piotr Stańczyk
Freire versus Foucault: plantacje, niewolnictwo i pedagogika rzeczy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….60 PDF
Joanna Flis
Maszyny samouczące się – wyzwanie współczesnej pedagogiki
……………………………………………………………………………………………………………………………………..85 PDF
Raporty z badań i doświadczeń badaczy i praktyków

Lucyna Kopciewicz
Czy technologie mobilne w klasie szkolnej są inkluzywne w zakresie gender?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..98 PDF
Natalia Cybort-Zioło, Magdalena Mazur
Pościelone łóżko. Rzeczy jako narzędzia oporu w bursie
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113 PDF
Justyna Bauer-Sierota
Specyfika i rola rzeczy w codzienności nauczycieli praktycznej nauki zawodu
……………………………………………………………………………………………………………………………………..127 PDF
Oskar Szwabowski
People’s Mic: emancypacyjne stawanie się rzeczą
……………………………………………………………………………………………………………………………………..139 PDF
Aleksander Cywiński
Dyktafon story, czyli rozmowa z samym sobą o tym, co ważne
……………………………………………………………………………………………………………………………………..155PDF
Edyta Nieduziak
Trzepak – milczący Dr Jekyll i Mr Hyde – esej o traconym dzieciństwie
……………………………………………………………………………………………………………………………………..165 PDF
Studia recenzyjne

Anna Babicka-Wirkus
Recenzja książki Rzeczy – Kultura – Edukacja pod redakcją Maksymiliana Chutorańskiego i Anety Makowskiej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..176 PDF
Weronika Korzeniecka
Pod podszewką rzeczy i słów, czyli historie z dna szuflad. O książce Rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcina Wichy, Karakter, Kraków 2017
……………………………………………………………………………………………………………………………………..183 PDF