Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2/2014


Od redakcji

Teoretyczna  kategoria – upokorzenie – stała się podstawową tekstów (poza zamieszczonymi w dziale Z życia naukowego młodych pedagogów) drugiego  numeru półrocznika Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy  Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Zaprosiliśmy Autorów do refleksji nad  następującymi kwestiami:
1) jak kategorię upokorzenie można wykorzystać w analizach i badaniach problemów edukacyjnych?
2) co i w jaki sposób upokarza?
3) jakie są konsekwencje bycia upokorzonym?
4) jak pracować/działać z upokorzonymi i na rzecz upokorzonych?

spis treści

Od Redakcji PDF


Studia i eseje

Matylda Pachowicz
Utrata twarzy, czyli o upokorzeniu w aspekcie społecznym i jednostkowym PDF 

Magdalena Bełza, Dorota Prysak
„Upokorzona” codzienność osób niepełnosprawnych PDF

Anna M. Kola
Upokorzenie (w) pracy socjalnej (na przykładzie ageizmu i przemocy wobec osób starszych) PDF


Akademicy na rzecz praktyki

Urszula Markowska-Manista
Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project) PDF 

Philip Zimbardo w rozmowie z Urszulą Markowską-Manista
Projekt Bohaterskiej Wyobraźni Profesora Philipa Zimbardo a realia
współczesnego kształcenia młodzieży PDF 


Z warsztatu badawczego

Sylwia Jaskulska
Upokorzenie ucznia przez nauczyciela jako jeden z mechanizmów oceniania szkolnego PDF 

Przemysław Paweł Grzybowski
Naprawdę śmieszne? Granice śmiechu w edukacji PDF 

Justyna Ratkowska-Pasikowska
Wstręt jako społeczna forma kontroli seksualności PDF


Studium recenzyjne

Jolanta Sajdera
Nauczyciel pokorny czy zakotwiczony? PDF


Z życia naukowego młodych pedagogów

Ewa Bochno, Iwona Kopaczyńska
Zespół Samokształceniowy i Samopomocy Koleżeńskiej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – pięciolecie działalności z perspektywy kategorii refleksyjności PDF

Maksymilian Chutorański, Oskar Szwabowski, Jacek Moroz
O projekcie „Subsumcje edukacji” PDF 


Pod pręgierzem śmiechu

Aleksander Cywiński
O nędznym robaku i rwących się niciach, czyli rzecz o upokorzeniu PDF