Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1/2015 (3)


Od redakcji

„Pracownik naukowy to taki człowiek, do którego zawodowych obowiązków należy brak posłuszeństwa w myśleniu. Na tym polega jego służba społeczna, aby pełniąc swe zawodowe czynności nie był w myśleniu posłuszny”. Te słowa Stanisława Ossowskiego wypowiedziane w latach pięćdziesiątych, w okresie stalinizmu i szykanowania naukowców wydają się współcześnie bardzo aktualne. Stąd też trzeci numer półrocznika „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” poświęcony jest problematyce nieposłuszeństwa.

Autorzy, którzy przygotowali teksty do tego numeru, pisząc o tej proaktywnej postawie demaskują zjawiska, sytuacje, procesy stanowiące, ich zdaniem, zagrożenie dla jednostkowego albo zbiorowego bytowania i rozwoju. Poszukują możliwości „zmiany położenia osoby, układu relacji społecznych, a także nowej wiedzy oraz pól i sposobów jej wykorzystania” (M. Czerepaniak-Walczak).

Spis-treści-nr3

Od Redakcji

Alicja Korzeniecka-Bondar
O potrzebie odwagi i wysiłku w byciu nieposłusznym mainstreamowym przemianom w edukacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Oskar Szwabowski
Poetyka rewolucyjna nomadycznej maszyny edukacyjnej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..13 PDF
Marek Piotrowski, Elżbieta Kucińska, Klaudia Piotrowska
Niedostrzegany kryzys prowadzący do buntu
……………………………………………………………………………………………………………………………………..25 PDF
Marek Piotrowski, Elżbieta Kucińska
Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne – w poszukiwaniu wsparcia dla ofiar systemu szkolnego
……………………………………………………………………………………………………………………………………..36 PDF


Na nasze zaproszenie

Sapere Aude! De omnibus est dubitandum! Maria Czerepaniak-Walczak w rozmowie z Alicją Korzeniecką-Bondar i Ewą Bochno
……………………………………………………………………………………………………………………………………..51 PDF


Akademicy na rzecz praktyki

Tomasz Prymak
W poszukiwaniu skutecznego remedium na zachowania ryzykowne młodzieży – o projekcie „Weź prawo w swoje ręce…”
……………………………………………………………………………………………………………………………………..66 PDF

Z warsztatu badawczego

Anna Babicka-Wirkus
Potencjał szkoły do kształtowania obywatelskiego nieposłuszeństwa uczniów
……………………………………………………………………………………………………………………………………..77 PDF
Karina Knasiecka-Falbierska
Posłusznie o nieposłuszeństwie – czyli anarchista w szkole
……………………………………………………………………………………………………………………………………..94 PDF

Katarzyna Szymala
Przebaczenie jako działanie. O znaczeniu tego, co nieprzewidywalne dla edukacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..103 PDF

Studium recenzyjne

Łukasz Michalski
Gra na serio czy gra na nosie? O książce Bogusława Śliwerskiego Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..117 PDF

Katarzyna Marszałek
Anita Gulczyńska, „Chłopaki z dzielnicy”. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..125 PDF

Z życia naukowego młodych pedagogów

Dorota Bis, Katarzyna Braun, Marek Jeziorański
Sprawozdanie z XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów Opowiem wam o swojej pasji – słowem, obrazem, dźwiękiem…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..129 PDF


Pod pręgierzem śmiechu

Sylwia Jaskulska, Karol Motyl
Chodź ucieknijmy…, czyli rzecz o akademickim nieposłuszeństwie
……………………………………………………………………………………………………………………………………..138 PDF