Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1/2023 (19)


okładkanr3

Od redakcji

Zaproponowana w tym numerze problematyka skoncentrowana jest na udziale cyfrowej przestrzeni w edukacji, wychowaniu, aktywności zawodowej, kulturowej, która wymaga systematycznej eksploracji, analizy i dyskursu, wymiany doświadczeń. W kręgu badań pozostaje diagnoza wikiświata i roli, jaką w nim odgrywa człowiek. Przykładem tego są pojawiające się w świetle różnych teorii naukowych oraz przykładów praktyk pedagogicznych problemy – pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć: Czym jest wikiświat? Co i jak badać w wikiświecie? Czego i jak uczymy się w wikiświecie? Do refleksji skłaniają również permanentne zmiany w systemie oświatowym, w którym zarówno nowe technologie, jak i ich narzędzia stają się naturalne w modelowaniu procesów uczenia się i uspołecznienia.

Spis-treści-nr3

Od Redakcji

Bożena Tołwińska, Karolina Walancik
Pedagogika i edukacja w wikiświecie. O zmianie/zmianach kultury edukacji w środowisku cyfrowym
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Bartłomiej Kotowski
Znaki i symbole w cyberprzestrzeni
……………………………………………………………………………………………………………………………………..13 PDF
Adam Naruszewicz
Zmiany w kulturze edukacji w środowisku cyfrowym w perspektywie kompetencji cyfrowych dzieci – ujęcie teoretyczne
……………………………………………………………………………………………………………………………………..31 PDF
Edyta Halista-Telus
Mediacje rówieśnicze w proflaktyce cyberbullyingu
……………………………………………………………………………………………………………………………………..44 PDF

Na nasze zaproszenie

Wystąpienie prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej otwierające XXXV letnią Szkołę Młodych Pedagogów
…………………………………………………………………………………………………………………………………….59 PDF

Z warsztatu badawczego

Colette Szczepaniak, Aleksander Cywiński
Pedagogia intelektualisty publicznego na przykładzie życia i twórczości Gordona Matthew Sumnera (Sting)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….67 PDF
Justyna Miko-Giedyk
Wykorzystywanie emoji i emotikonów przez nauczycieli – jako łącznik ze światem uczniowskim (?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….79 PDF
Karol Motyl
Czy to, co bliskie, można badać z daleka? Rozterki dotyczące wywiadów online z dawcami szpiku kostnego
……………………………………………………………………………………………………………………………………..94 PDF

Studium recenzyjne

Agnieszka Gronostajska
Studium recenzyjne książki Agnieszki Iwanickiej: Cyfrowy świat dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Uwarunkowania korzystania z nowych technologii przez dzieci, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, ss. 334
……………………………………………………………………………………………………………………………………..107 PDF

Z życia naukowego

Karolina Walancik
Pedagogika i edukacja w wikiświecie; o zmianie/zmianach kultury edukacji w środowisku cyfrowym – jak je badać, opisywać i interpretować. Sprawozdanie z XXXV letniej Szkoły Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..115 PDF
Dominika Gruntkowska, Oskar Szwabowski
O projekcie Publiczne pedagogie The Analogs
……………………………………………………………………………………………………………………………………..123 PDF