Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1/2016 (5)


okładkanr3

Od redakcji

Analiza problemu konsumpcjonizmu edukacji/w edukacji wymaga doprecyzowania, o jakiej edukacji mowa. Czy na myśli mamy edukację rozumianą szeroko, jako ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, czy jako ogół czynności prowadzenia drugiego człowieka np. w szkole? O jaką szkołę chodzi, czy niepubliczną w dużym mieście, czy małą wiejską szkołę? Doświadczenia osób w każdej ze szkół mogą być odmienne. Czy zatem możliwe jest mówienie o konsumpcjonizmie edukacji/w edukacji w ogóle, bez osadzenia w konkretnej przestrzeni?

Wydaje się, że jest to możliwe, gdyż konsumpcja traktowana jest przez współczesnych badaczy jako kluczowa kategoria w obecnym kontekście społeczno-kulturowym (Kvale, 2000; Aldridge, 2006), konsumowanie jest zjawiskiem o zasięgu globalnym, dotyczy wszystkich ludzi, stąd też uprawnione jest stwierdzenie B. R. Barbera, że ludzie są skonsumowani, zepsuci przez rynek (Barber, 2008).

Spis-treści-nr3

Od Redakcji

Alicja Korzeniecka-Bondar
Konsumpcjonizm edukacji/w edukacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Sławomir Futyma
O niektórych aspektach etosu edukacyjnego i konsumpcji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..15 PDF
Helena Ostrowicka
Apetyt na wiedzę? O perspektywie badania konsumpcjonizmu poznawczego
……………………………………………………………………………………………………………………………………..26 PDF
Karolina Starego
Uwolnienie podmiotowości przez uwolnienie czasu szkoły. O komodyfikacji tożsamości, kulturze kompetencji i o pewnej możliwości wyjścia z zatrzasku indywidualizacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..42 PDF
Maksymilian Chutorański, Aneta Makowska
Pedagogika rzeczy (nie tylko) konsumowanych
……………………………………………………………………………………………………………………………………..66 PDF


Na nasze zaproszenie

Tomasz Olchanowski
Człowiek nie-zniewolony. Od hellenistycznych wychowawców stoików do ponowoczesnej orgii pragnień
……………………………………………………………………………………………………………………………………..79 PDF


Z warsztatu badawczego

Alicja Tupieka-Buszmak
Konsumpcjonizm w kulturze i edukacji muzycznej. Zarys problematyki i wymiaru zjawiska
……………………………………………………………………………………………………………………………………..96 PDF
Jolanta Sajdera
Zyskać na edukacji? Konsekwencje działań wolnorynkowych dla funkcjonowania edukacji przedszkolnej w Polsce
……………………………………………………………………………………………………………………………………..109 PDF
Agnieszka Olechowska
Zachowania konsumenckie doskonalących się nauczycieli a zaspokajanie potrzeby samorealizacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..120 PDF

Studium recenzyjne

Oskar Szwabowski
„The children of the crisis” – odzyskiwanie przestrzeni, odzyskiwanie życia
……………………………………………………………………………………………………………………………………..134 PDF
Weronika Korzeniecka
Nie spać, czuwać, konsumować
……………………………………………………………………………………………………………………………………..143 PDF

Z życia naukowego młodych pedagogów

Jerzy Norbert Grzegorek
Sprawozdanie z XXIX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów. „O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Teoretyczna i praktyczna perspektywa”. Pułtusk 14–19.09.2015
……………………………………………………………………………………………………………………………………..150 PDF

Wspomnienie

Joanna Zalewska
„Na ramionach olbrzymów”. Wspomnienie o profesor Elżbiecie Tarkowskiej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..162 PDF