Recenzenci 2020

Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Mariusz Dembiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział
Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
Dr hab. Sylwia Jaskulska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Hanna Kędzierska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Joanna Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr hab. Krzysztof Maliszewski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Urszula Markowska-Manista, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Jakub Niedbalski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Inetta Nowosad, Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. Tomasz Olchanowski, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Urszula Szuścik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Oskar Szwabowski, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Joanna Szymanowska, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Anna Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Renata Wawrzyniak-Beszterda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Zuzanna Zbróg, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Magdalena Bełza-Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Małgorzata Bilewicz, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Joanna Borowik, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Michał Daszkiewicz, Uniwersytet Gdański
Dr Joanna Doroszuk, Uniwersytet Gdański
Dr Ewa Gawlik, Uniwersytet Łódzki
Dr Susana Gonçalves, Polytechnic of Coimbra/Research center: NIEFI
Dr Anna Hajdukiewicz, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Dr Maciej Jabłoński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Jarosław Jendza, Uniwersytet Gdański
Dr Anna Józefowicz, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Iwona Kopaczyńska, Uniwersytet Zielonogórski
Dr Marta Kowalczuk-Walędziak, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Beata Kunat, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Tomasz Leś, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Edyta Nieduziak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Ewa Pająk-Ważna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr Sabina Pawlik,Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Dorota Prysak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Zofia Remiszewska, Uniwersytet Opolski

Dr Tomasz Róg, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
Dr Jolanta Sajdera, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr Beata Skotnicka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Justyna Spychalska-Stasiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Katarzyna Szorc, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Małgorzata Turczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr James Underwood, University of Northampton
Dr Aneta Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Beata Zamorska, Collegium Da Vinci Poznań