Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1/2017 (7)


okładkanr3

Od redakcji

Niemalże  sześćdziesiąt  lat  temu  Wincenty  Okoń  rozpoczynał  swój  tekst Problemy osobowości nauczyciela tymi słowami: [w]ychowanie  stanowi  jeden  z  fundamentalnych  czynników  rozwojowych  każdego społeczeństwa. Spełnia ono swe zadania należycie wówczas, gdy przygotowuje młode pokolenia do uczestnictwa w życiu i kulturze społeczeństwa, narodu i ludzkości, do mądrej przebudowy tegoż życia i tej kultury, gdy przyczynia się do wytwarzania więzi pożądanych ze społecznego punktu widzenia, integrujących społeczeństwo, naród, ludzkość. Niedoskonałe lub złe wychowanie – pozostając z tymi celami w sprzeczności i przyczyniając się do rozkładu społecznego – staje się samo w sobie sprzecznością, bowiem w istocie wychowania leży czynić ludzi lepszymi, społeczeństwa – lepiej zorganizowanymi (Okoń, 1959, s. 5).
Czy  słowa  te  tracą  dziś  na  ważności,  aktualności?  Wręcz  przeciwnie,  oddajemy do rąk Czytelników numer, zawierający artykuły naukowe, w których wybrzmiewa  istota  wypowiedzi  nestora  polskiej  pedagogiki.

Spis-treści-nr3

Od Redakcji

Alicja Korzeniecka-Bondar
Wychowanie w kulturze – kultura wychowania
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Jarosław Gara
Kultura wychowania jako fenomen drogi okrężnej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..12 PDF
Łukasz Michalski
Talent pedagogiczny 2.0 (meandry aktualizacji)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..32 PDF
Markus Lipowicz
Pedagogiczne implikacje flozofii kultury i życia Ludwiga Wittgensteina – zarys problematyki
……………………………………………………………………………………………………………………………………..58 PDF
Renata Pater
Edukacja muzealna – wychowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze ……………………………………………………………………………………………………………………………………..74 PDF
Edyta Nieduziak
Co się stało z teatrem szkolnym? W poszukiwaniu zagubionego obszaru kultury szkoły
……………………………………………………………………………………………………………………………………..93 PDF
Wojciech Siwak
Problemy edukacji w erze cyborgów. Spojrzenie z dystansu
……………………………………………………………………………………………………………………………………..103 PDF


Głosy nadesłane

Jerzy Nikitorowicz
Ku nowemu paradygmatowi tolerancji w kulturze zróżnicowania życia akademickiego
……………………………………………………………………………………………………………………………………..128 PDF


Na nasze zaproszenie

Tadeusz Sławek
Nie będzie zysku, gdzie nie ma radości. Edukacja, jednostka, wspólnota
……………………………………………………………………………………………………………………………………..140 PDF
Edward Kulikowski, Krzysztof Czykier
Mieliśmy marzenia, żeby uczestniczyć w prawdziwym życiu artystycznym
……………………………………………………………………………………………………………………………………..158 PDF


Studium recenzyjne

Alina Wróbel
Czy metaforyzacja języka zmienia myślenie o współczesnej szkole? Recenzja pracy zbiorowej Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? Redakcja naukowa: Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska Warszawa: Wolter Kluwers 2016, ss. 501
……………………………………………………………………………………………………………………………………..165 PDF
Renata Nowakowska-Siuta
Recenzja „Rocznika Pedagogicznego”, t. 39, pod red. Marii Dudzikowej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..171 PDF


Z życia naukowego (nie tylko) młodych pedagogów

Ewelina Bochno, Radosław Nawojski
O wzajemnym „nakręcaniu się” we wspólnym działaniu. Akcja charytatywna studentek i studentów socjologii UJ „Aleppo płonie, świat milczy”
……………………………………………………………………………………………………………………………………..175 PDF