Recenzenci 2018

Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński
Prof. dr hab. Beata Przyborowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Ryszarda Cierzniewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Paweł Rudnicki, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dr hab. Anna Szafrańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, Uniwersytet Łódzki

Dr Anna Babicka-Wirkus, Akademia Pomorska w Słupsku
Dr Celina Czech-Włodarczyk UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Sylwia Jaskulska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Iwona Kopaczyńska, Uniwersytet Zielonogórski
Dr Urszula Markowska–Manista, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Dr Radosław Nawrocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Dr Jolanta Sajdera, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr Justyna Spychalska–Stasiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Marcin Starnawski, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dr Katarzyna Szorc, Uniwersytet w Białymstoku