Recenzenci 2016

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal–Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Maria Dudzikowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab.  Lucyna Kopciewicz, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Wiesława Limont, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Beata Przyborowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Pedagogicznych

Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Hana Cervinkova, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dr hab. Justyna Dobrołowicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Sławomir Futyma, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Anna Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Jarosław Gara, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Dr hab. Joanna Łukasik, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dr hab. Piotr Mikiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Dr hab. Anna Małgorzata Murawska, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Urszula Szuścik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Alina Wróbel, Uniwersytet  Łódzki

Dr Beata Adrjan, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr Magdalena Bełza, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Katarzyna Braun, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Dr Iwona Chmura-Rutkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Michał Klichowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Anna Kola, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dr Łukasz Michalski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Justyna Miko-Giedyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Helena Ostrowicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Irena Przybylska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Karolina Starego, Uniwersytet Gdański
Dr Agnieszka Szplit, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Oskar Szwabowski, Uniwersytet Szczeciński
Dr Piotr Zamojski, Uniwersytet Gdański