Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2/2019 (12)


okładkanr3

Od redakcji

Najnowszy numer „Parezji” zawiera dziewięć debiutanckich artykułów absolwentów studiów niestacjonarnych Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, którzy w latach 2017–2019 uczestniczyli w seminarium magisterskim dra hab. Tomasza Olchanowskiego. Pomysł stworzenia wspólnej publikacji pojawił się w trakcie pierwszego roku studiów jako efekt zderzenia oczekiwań z praktyką kształcenia akademickiego – pierwotnie miała to być, służąca emocjonalnemu odreagowaniu, powieść fantasy, ukazująca w krzywym zwierciadle doświadczenia, obserwacje i przemyślenia studentów pedagogiki. Nieoczekiwanie dla samych zainteresowanych dało to początek pogłębionej refleksji nad istotą studiowania i współczesną rzeczywistością, a w konsekwencji zaowocowało publikacją o charakterze naukowym. Autorzy otrzymali pełną autonomię w skomponowaniu zawartości tomu czasopisma naukowego „Parezja”.

Spis-treści-nr3


Od Redakcji

Katarzyna Makocka-Wojsiat, Alicja Korzeniecka-Bondar
Droga w dół, droga w górę – patologiczne i terapeutyczne przestrzenie współczesności
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF
Tomasz Olchanowski
Słowo wprowadzenia
……………………………………………………………………………………………………………………………………..10 PDF

Studia i eseje – Nowe wcielenia starych patologii. Droga w dół

Monika Karbowska
Młode i wściekłe. W poszukiwaniu źródeł agresji nastolatek
……………………………………………………………………………………………………………………………………..15 PDF
Agnieszka Frącz
Hejting – przejawy mowy nienawiści w Sieci
……………………………………………………………………………………………………………………………………..29 PDF
Patryk Zenon Angielczyk
Homo crudelis w dobie Internetu
……………………………………………………………………………………………………………………………………..48 PDF
Angelika Szpakowska
Przemoc seksualna wobec dzieci w cyberprzestrzeni
…………………………………………………………………………………………………………………………………….65 PDF

Studia i eseje – Odzyskiwanie życia. Droga w górę

Diana Borodziuk
Życie dorosłych dzieci alkoholików
……………………………………………………………………………………………………………………………………..79 PDF
Justyna Szlaużys
Leśne przedszkole jako alternatywna forma wczesnej edukacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..94 PDF
Marta Bagnowska
Najlepszy przyjaciel człowieka. Pies w roli terapeuty
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108 PDF
Adrianna Kacprzyk
Dziecko w świecie gier komputerowych – możliwości i zagrożenia
……………………………………………………………………………………………………………………………………..122 PDF

Studium recenzyjne

Katarzyna Makocka-Wojsiat
Jordana B. Petersona lekarstwo na chaos. Recenzja książki J.B. Petersona, 12 życiowych zasad. Antidotum na chaos, tłum. K. Zuber, Wrocław: Fijorr Publishing, 2018
……………………………………………………………………………………………………………………………………..137 PDF