Recenzenci 2022

Prof. dr hab. Wanda Dróżka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Mirosław Sobecki, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Sławomir Banaszak, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Dr hab. Katarzyna Borawska Kalbarczyk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Sylwia Jaskulska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Justyna Pilarska, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Anna Sajdak – Burska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Oskar Szwabowski, Akademia Pomorska w Słupsku
Dr hab. Sławomir Trusz, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Dr hab. Urszula Wróblewska, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Magdalena Boczkowska, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
Dr Magdalena Cuprjak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Sylwia Galancik, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Dr Ewa Gawlik, Uniwersytet Łódzki
Dr Marek Jeziorański, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr Iwona Kopaczyńska, Uniwersytet Zielonogórski
Dr Marta Kowalczuk – Walędziak, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Agnieszka Krawczyk, Uniwersytet Łódzki
Dr Amelia Krawczyk – Bocian, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Małgorzata Kozak, Uniwersytet Jagielloński
Dr Beata Kunat, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Anna Młynarczuk – Sokołowska, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Monika Modrzejewska – Świgulska, Uniwersytet Łódzki
Dr Krzysztof Tomanek, Uniwersytet Jagielloński
Dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Uniwersytet Zielonogórski