Recenzenci 2014

Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Maria Dudzikowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Justyna Dobrołowicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, Uniwersytet Łódzki

Dr Sylwia Jaskulska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Karina Knasiecka-Falbierska, Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna „Kadry dla Europy” w Poznaniu
Dr Katarzyna Marszałek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Radosław Nawrocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Dr Małgorzata Zalewska-Bujak, Uniwersytet Śląski w Katowicach