Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1/2022 (17)


okładkanr3

Od redakcji

W zaprezentowanym numerze „Parezji” podjęliśmy próbę przybliżenia współczesnych sensów bycia pedagogiem w rzeczywistości, która jest „czyjąś rzeczywistością” (Bauman, 1999, s. 102–103), a zatem z punktu widzenia pedagogów, uczonych, praktyków. Pole oddziaływań edukacyjnych jest szerokie, zatem poszukiwanie sensów bycia pedagogiem może odbywać się w różnych wymiarach: instytucjonalnych, jak i pozainstytucjonalnych; z perspektywy wszystkich podmiotów edukacji na każdym etapie życia (od najwcześniejszych lat do schyłku życia) oraz w różnorodnych formach kształcenia całożyciowego (bezpośrednich i zapośredniczonych).

Spis-treści-nr3

Od Redakcji

Małgorzata Porębska, Alicja Korzeniecka-Bondar
Sensy bycia pedagogiem
……………………………………………………………………………………………………………………………………..1 PDF

Studia i eseje

Maciej Jemioł
Paradygmat krytyczno-emancypacyjny w dydaktyce. Perspektywa filozoficzna
……………………………………………………………………………………………………………………………………..13 PDF
Przemysław Paweł Grzybowski, Katarzyna Marszałek
Dzieło sióstr miłosierdzia w Sierocińcu im. Heinricha Dietza w Bydgoszczy. Przyczynek do historii placówki opiekuńczo-wychowawczej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..23 PDF
Aleksandra Jaśkiewicz
Pogranicze online–offline jako nowa czasoprzestrzeń funkcjonowania człowieka
……………………………………………………………………………………………………………………………………..37 PDF
Agata Borowska
Odczytanie procesu adaptacji w sytuacji pandemii i postpandemii COVID-19 w rodzinie dziecka z autystycznego spektrum w świetle koncepcji resilience i resilience rodziny
……………………………………………………………………………………………………………………………………..48 PDF

Z perspektywy praktyków

Małgorzata Porębska
Sens pracy pedagogicznej a poczucie sprawstwa nauczycieli – szkolnych liderów. Relacja z pierwszej fazy projektu Erasmus+ Getting Heads Together
……………………………………………………………………………………………………………………………………..75 PDF
Magdalena Anna Reichardt
Girls Empowerment! Wspieranie mocy dziewcząt*1 i młodych kobiet* w międzykulturowej edukacji pozaszkolnej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..85 PDF
Anna Jasiulewicz
Refleksyjne myślenie w zawodzie pedagoga na przykładzie badań nad kreatywnością
…………………………………………………………………………………………………………………………………….95 PDF

Na nasze zaproszenie


Aleksander Cywiński, Roman Leppert
Musimy nauczyć się różnić Rozmowa przeprowadzona w dniu 11 maja 2022 roku z prof. Romanem Leppertem
……………………………………………………………………………………………………………………………………..113
PDF

Z warsztatu badawczego


Zofia Okraj
„To jest coś takiego, że ja wiem, że to ma wartość”. Użyteczność proponowanych innowacji jako cel i aspekt poczucia sensu twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich – relacja z badań
……………………………………………………………………………………………………………………………………..129 PDF

Studium recenzyjne


Przemysław Paweł Grzybowski
Studium recenzyjne książki Sławomira W. Malinowskiego Telewizja Dziewcząt i Chłopców (1957–1993). Historia niczym baśń z innego świata, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020, ss. 357
……………………………………………………………………………………………………………………………………..145 PDF

Z życia naukowego


Joanna Szymczak, Magdalena Kolber
Szanse i wyzwania wielokulturowego środowiska uczenia się – sprawozdanie z konferencji pt. Ukraiński uczeń w polskim systemie edukacji. Jak pomóc nauczycielom tworzyć wielokulturowe środowisko uczenia się?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..153 PDF