Recenzenci 2021

Prof. dr hab. Maria Czerepaniak – Walczak, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Barbara Grabowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
Dr hab. Małgorzata Głoskowska – Sołdatow, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Sylwia Jaskulska, prof. UAM; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Dr hab. Anna Sajdak – Burska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Renata Wawrzyniak – Beszterda, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Dorota Zaworska-Nikoniuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Małgorzata Bilewicz, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Celina Czech-Włodarczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Aneta Judzińska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Marta Kędzia, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Amelia Krawczyk – Bocian, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Karolina Kmiecik-Jusięga, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dr Tomasz Leś, Uniwersytet Jagielloński
Dr Monika Lewicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Justyna Miko – Giedyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Karol Motyl, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Dr Iwona Murawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Justyna Ratkowska – Pasikowska, Uniwersytet Łódzki
Dr Ewa Rojewska, Uniwersytet Szczeciński