Recenzenci 2019

Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Krzysztof Abriszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Anna Babicka-Wirkus, Akademia Pomorska w Słupsku
Dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Ryszarda Cierzniewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Wioleta Danilewicz, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Tomasz Huk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Sylwia Jaskulska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Jolanta Kruk, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dr hab. Krzysztof Maliszewski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Agnieszka Olechowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Dr hab. Elżbieta Perzycka, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Urszula Wróblewska, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Aleksander Cywiński, Uniwersytet Szczeciński
Dr Krzysztof Czykier, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Sylwia Galanciak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Dr Jarosław Jendza, Uniwersytet Gdański
Dr Ewa Kępa, Uniwersytet w Białymstoku
Dr Iwona Kopaczyńska, Uniwersytet Zielonogórski
Dr Amelia Krawczyk-Bocian, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Markus Lipowicz, Uniwersytet Jagielloński
Dr Aneta Makowska, Uniwersytet Szczeciński
Dr Lidia Marek, Uniwersytet Szczeciński
Dr Łukasz Michalski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Justyna Miko-Giedyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Radosław Nawrocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Dr Matylda Pachowicz, Collegium da Vinci w Poznaniu
Dr Dorota Prysak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Justyna Ratkowska-Pasikowska, Uniwersytet Łódzki
Dr Jolanta Sajdera, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr Karolina Starego, Uniwersytet Gdański
Dr Agnieszka Szplit, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Oskar Szwabowski, Uniwersytet Szczeciński
Dr Małgorzata Turczyk, Uniwersytet Jagielloński
Dr Beata Zięba-Kołodziej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu