Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1/2020 (13)


okładkanr3

Od redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników tom „Parezji” poświęcony wymiarom profesjonalizmu nauczycieli, który wpisuje się w dyskusję nad kierunkami zmian w edukacji nauczycieli. Celem jest ukazanie wymiarów profesjonalizmu nauczycieli, różnorodnie opisywanego ze względu na charakter doświadczeń zawodowych i społecznych nauczycieli, odmienne rozumienie ich roli zawodowej czy priorytety ich kształcenia wynikające z różnic kulturowych i politycznych w różnych krajach. Staramy się ukazać różne oblicza pracy nauczyciela uznanego za profesjonalistę oraz jego rolę w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Mamy nadzieję, że zaproponowane międzynarodowe ujęcie przewodniej tematyki podkreśli odmienność i indywidualność nauczyciela profesjonalisty, uzmysłowi niemożność umieszczenia go w ciasno nakreślonych ramach i poszerzy zrozumienie jego roli i wartości. Podążając za opinią Whitty (2000), zakładamy, że zdecydowanie korzystniejsze jest spostrzeganie profesjonalizmu nauczyciela jako zbioru różnorodnych, a nawet przeciwstawnych ujęć, niż zawężenie go do jednej definicji wykluczającej wielorakie możliwości interpretacyjne.

Spis-treści-nr3


Od Redakcji

Agnieszka Szplit, Alicja Korzeniecka-Bondar
Wymiary profesjonalizmu nauczycieli
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Anna Babicka-Wirkus
Profesjonalizm nauczyciela a kultura praw dziecka w szkole
……………………………………………………………………………………………………………………………………..13 PDF
Agnieszka Szplit
O nauczycielskiej „jakości z wnętrza” – rozważania nad „modelem cebuli” Freda Korthagena
……………………………………………………………………………………………………………………………………..25 PDF
Onur Ergünay
Conceptualising Teacher Vision as a Possible Framework for Transformative Teacher Professionalism
……………………………………………………………………………………………………………………………………..37 PDF
Bregje de Vries, Anja Swennen, Jurriën Dengerink
Design Principles for the Professional Development of Teacher Educators: Illustrations of Narration, Dialogue and Self-study
…………………………………………………………………………………………………………………………………….47 PDF
Ruth Zuzovsky, Smadar Donitsa-Schmidt
Professionalization and Professionalism of Teaching and Teachers in Israel
……………………………………………………………………………………………………………………………………..55 PDF
Michał Paluch
Egzystencjał personalny nauczyciela – nowe podejście w dydaktyce ogólnej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..63 PDF

Raporty z badań i doświadczeń badaczy i praktyków

Zofia Okraj
Ewolucja twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich: relacja z badań …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83 PDF
Liat Biberman-Shalev
Integrating Blogs in Student teachers’ Practical Work
……………………………………………………………………………………………………………………………………..99 PDF
Anita Garbat
Wizerunek nauczycieli na wybranych stronach internetowych szkół średnich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce
……………………………………………………………………………………………………………………………………..109 PDF
Studium recenzyjne

Oskar Szwabowski
Poza dominującym szablonem w dydaktyce akademickiej? Recenzja książki Zofii Okraj, Bez szablonu. Twórcza praca dydaktyczna w doświadczeniach nauczycieli akademickich,Difin: Warszawa 2019, ss. 552
……………………………………………………………………………………………………………………………………..125 PDF