Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelna: Katarzyna Szorc (Uniwersytet w Białymstoku),
Zastępca redaktor naczelnej: Aneta Makowska (Uniwersytet Szczeciński),
Sekretarze redakcji: Colette Szczepaniak (Uniwersytet Szczeciński), Karol Motyl (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie),
Członek zespołu: Tomasz Prymak (Uniwersytet w Białymstoku)

Redaktor statystyczny: Jacek Gralewski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Redaktor językowy: Elżbieta Kozłowska – Świątkowska, Agata Butarewicz (język angielski)

Redaktorzy tematyczni:
Tomasz Bajkowski (diagnostyka psychopedagogiczna), (Uniwersytet w Białymstoku),
Katarzyna Borawska – Kalbarczyk (dydaktyka), (Uniwersytet w Białymstoku),
Mateusz Marciniak (psychologia), (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań),
Piotr Mikiewicz (socjologia wychowania), (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław),
Tomasz Leś (metodologia), (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),
Tomasz Prymak (prawo, pedagogika resocjalizacyjna), (Uniwersytet w Białymstoku),
Jolanta Sajdera (pedagogika przedszkolna i szkolna), (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
Karolina Starego (polityka społeczna), (Uniwersytet Gdański),
Urszula Wróblewska (historia wychowania), (Uniwersytet w Białymstoku)

Projekt okładki: Michał Obrycki