Aktualności:

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do numeru:
Numer XIX – Pedagogika i edukacja w wikiświecie
Redaktor tematyczny: dr Karolina Walancik, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Termin nadsyłania tekstów – do 15 kwietnia 2023

Numer XX – (Nie)obecności sztuk w edukacji
redaktorki naukowo – artystyczne tomu – dr Edyta Nieduziak i dr hab. szt. Marzanna Morozewicz, prof. UwB
Termin nadsyłania tekstów – do 30 czerwca 2023

Celem numeru jest diagnoza współczesnych zjawisk artystycznych w ich aspekcie edukacyjnym i określenie ich miejsca w obszarze edukacji. Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego zaprzecza tezie o nieobecności sztuki w edukacji, rodzą się jednak pytania o  jakość i miejsca realizacji wychowania estetycznego. Gdzie i jak realizowana jest misja rozwoju osobowości i kształtowania człowieka integralnego (H. Read)?


Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych półrocznik „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” otrzymał 20 punktów.


Komisja ds. rozwoju młodych naukowców Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
oraz
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
zapraszają na Seminarium Naukowe (on-line) poświęcone „Opowieści”
05 marca 2021, godz. 9.00 – 15.00
Więcej informacji (PDF)


List Redaktorów Naczelnych czasopism naukowych wydawanych pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN do Posłów Sejmu RP z dnia 31.10.2017 r.

Więcej


W „Roczniku Pedagogicznym” tom 39/2016 pod redakcją Marii Dudzikowej ukazał się tekst Marty Kowalczuk – Walędziak pt. „Na mały jubileusz „Parezji” ukazujący nasze dotychczasowe działania i osiągnięcia. Zainteresowanych odsyłamy do niego PDF