Aktualności:

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do numeru:

Numer XVII – Sensy bycia pedagogiem/pracy pedagogicznej
Redaktor tematyczna: mgr Małgorzata Porębska, doktorantka AIK; Wicedyrektor w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lady Sue Ryder
Termin nadsyłania tekstów – do 30 czerwca 2022

Numer XVIII – Metoda i niepewność
Redaktor tematyczny: dr hab. Sławomir Pasikowski, prof. UŁ
Termin nadsyłania tekstów – do 15 lipca 2022


Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych półrocznik „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” otrzymał 20 punktów.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do numeru:
Numer XVI – Pedagogika w Uniwersytecie
(redaktorzy tematyczni: dr Bożena Kanclerz, dr Mateusz Marciniak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Termin nadsyłania tekstów: do 15.01.2022


Komisja ds. rozwoju młodych naukowców Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
oraz
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
zapraszają na Seminarium Naukowe (on-line) poświęcone „Opowieści”
05 marca 2021, godz. 9.00 – 15.00
Więcej informacji (PDF)


List Redaktorów Naczelnych czasopism naukowych wydawanych pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN do Posłów Sejmu RP z dnia 31.10.2017 r.

Więcej


W „Roczniku Pedagogicznym” tom 39/2016 pod redakcją Marii Dudzikowej ukazał się tekst Marty Kowalczuk – Walędziak pt. „Na mały jubileusz „Parezji” ukazujący nasze dotychczasowe działania i osiągnięcia. Zainteresowanych odsyłamy do niego PDF