Aktualności

Ukazał się siódmy numer półrocznika „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN”. Czasopismo jest dostępne w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku. Osoby zainteresowane nabyciem czasopisma (10 zł + vat) kierujemy do Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku: http://wydawnictwo.uwb.edu.pl/czasopisma.html?start=10

Każdy numer Parezji jest sprofilowany wokół kluczowej kategorii. Tematyka najbliższych numerów wraz z terminem składania tekstów:
Numer VIII – Projekt UNIVERSITAS: 31.09.2017

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
W „Roczniku Pedagogicznym” tom 39/2016 pod redakcją Marii Dudzikowej ukazał się tekst Marty Kowalczuk – Walędziak pt. „Na mały jubileusz „Parezji” ukazujący nasze dotychczasowe działania i osiągnięcia. Zainteresowanych odsyłamy do niego PDF