Aktualności:
Zapraszamy do nadsyłania tekstów do numeru:

Numer XXI – Generacja antropocenu; co pedagogika i edukacja może/powinna/musi robić, by nie zostawiać świata takim, jaki jest?
Redaktorzy naukowi tomu – dr Justyna Miko – Giedyk, dr Karolina Wiśniewska, dr Bartłomiej Kotowski
Termin nadsyłania tekstów (w tym recenzji i sprawozdań) – 30 stycznia 2024

Numer XXII – Rozwój
Redaktorzy naukowi tomu – Katarzyna Szorc, Aneta Makowska
Termin nadsyłania tekstów (w tym recenzji i sprawozdań) – 30 kwietnia 2024

*
Zmiana Zespołu Redakcyjnego Parezji
Rok 2024 jest początkiem nowego etapu funkcjonowania półrocznika Parezja. Po dziesięciu latach działalności i wydaniu dwudziestu numerów zmienia się zespół redakcyjny czasopisma. U podstaw tej decyzji leży jedna z „idei założycielskich” czasopisma, mówiąca o tym że będzie to pismo tworzone przez/i dla młodych badaczy. Wydawanie czasopisma Parezja traktowaliśmy, od początku jego istnienia, jako działanie wspólnotowe członkiń i członków Forum Młodych Pedagożek i Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.
Dotychczasowy zespół w składzie: Alicja Korzeniecka – Bondar (Uniwersytet w Białymstoku) – redaktor naczelna, Ewa Bochno (Uniwersytet Zielonogórski) – zastępca redaktor naczelnej, Bożena Tołwińska, Katarzyna Szorc (Uniwersytet w Białymstoku) – sekretarze redakcji, Maksymilian Chutorański (Uniwersytet Szczeciński), Przemysław Paweł Grzybowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – członkowie zespołu „przekazują pałeczkę” nowemu zespołowi, który tworzą: Katarzyna Szorc (Uniwersytet w Białymstoku) – redaktor naczelna; Aneta Makowska (Uniwersytet Szczeciński) – zastępca redaktor naczelnej; Colette Szczepaniak (Uniwersytet Szczeciński), Karol Motyl (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) – sekretarze redakcji; Tomasz Prymak (Uniwersytet w Białymstoku) – członek zespołu.
Życzymy wszelkiego powodzenia i wielu sukcesów Parezji!


Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych półrocznik „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” otrzymał 20 punktów.


Komisja ds. rozwoju młodych naukowców Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
oraz
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
zapraszają na Seminarium Naukowe (on-line) poświęcone „Opowieści”
05 marca 2021, godz. 9.00 – 15.00
Więcej informacji (PDF)


List Redaktorów Naczelnych czasopism naukowych wydawanych pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN do Posłów Sejmu RP z dnia 31.10.2017 r.

Więcej


W „Roczniku Pedagogicznym” tom 39/2016 pod redakcją Marii Dudzikowej ukazał się tekst Marty Kowalczuk – Walędziak pt. „Na mały jubileusz „Parezji” ukazujący nasze dotychczasowe działania i osiągnięcia. Zainteresowanych odsyłamy do niego PDF