Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2/2021 (16)


okładkanr3

Od redakcji

Przedłożony Czytelniczkom i Czytelnikom tom poświęcony jest wielowymiarowym kontekstom pedagogiki – zarówno tej w Uniwersytecie, jak i tej stosowanej przez akademików w innych wymiarach życia społecznego. Publikowane artykuły promują nowatorskie i nieoczywiste ujęcia pedagogiki i jej kontekstów, prezentowane przez humanistów zaangażowanych na rzecz szeroko rozumianej pedagogiki (nie tylko) w Uniwersytecie.

Spis-treści-nr3

Od Redakcji

Bożena Kanclerz, Mateusz Marciniak
Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty (nie tylko) akademickie
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Małgorzata Obrycka
Na styku animal studies i nauk o wychowaniu
……………………………………………………………………………………………………………………………………..11 PDF
Agata Borowska
Mechanizm systematyzujący i hipersystematyzujący osób z autystycznego spektrum w teorii wynalazczości „jeżeli-i-to” Simona Barona-Cohena – konteksty edukacyjne
……………………………………………………………………………………………………………………………………..30 PDF
Agnieszka Nymś-Górna
Wokół uniwersyteckich kół naukowych – przegląd pojęć i możliwości
……………………………………………………………………………………………………………………………………..46 PDF
Natalia Cybort-Zioło
Doświadczenia emancypacyjne nauczycielek wiejskich w perspektywie filozofii egzystencjalnej Simone de Beauvoir
…………………………………………………………………………………………………………………………………….54 PDF

Z warsztatu badawczego

Iwona Gawlik
Oczekiwania nauczycieli i rodziców wobec nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
PDF
Aleksander Cywiński
(Nie)sprawiedliwe narzędzia – pisanie bluszczowe
……………………………………………………………………………………………………………………………………..79
PDF

Z życia naukowego

Joanna Kozielska
Sprawozdanie z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej – „Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki”, 13–17.09.2021 r., Poznań–Obrzycko
……………………………………………………………………………………………………………………………………..97
PDF