Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1/2018 (9)


okładkanr3

Od redakcji

Przedłożony Czytelniczkom i Czytelnikom numer „Parezji”, poświęcony politycznym kontekstom edukacji, stanowi próbę włączenia się do dyskusji na temat nie tylko aktualnych zagrożeń, ale i możliwości, jakie wynikają z przemyślanej na nowo politycznej i politycznie zorientowanej edukacji.

Spis-treści-nr3

Od Redakcji

Karolina Starego, Alicja Korzeniecka-Bondar
Polityczne konteksty edukacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF

Studia i eseje

Anna Babicka-Wirkus
Polityka w edukacji i edukacja w polityce
……………………………………………………………………………………………………………………………………..11 PDF
Piotr Kowzan
Edukacja wobec groźby wojny
……………………………………………………………………………………………………………………………………..24 PDF
Piotr Stańczyk
Od pedagogiki emancypacyjnej do flozofi Marksa, czyli o alfabetyzacji ekonomicznej we Freirowskim elementarzu dla dorosłych A Luta Continua
……………………………………………………………………………………………………………………………………..43 PDF
Oskar Szwabowski
Nocne studiowanie z Bartlebym
……………………………………………………………………………………………………………………………………..65
PDF

Joanna Rutkowiak, Karolina Starego

Tło i ruch – rozmowa o polityczności edukacji. Profesor Joanna Rutkowiak w rozmowie z doktor Karoliną Starego
……………………………………………………………………………………………………………………………………..76 PDF
Tomasz Szkudlarek, Karolina Starego
Ontologie polityczności, polityki utożsamienia. Profesor Tomasz Szkudlarek w rozmowie z doktor Karoliną Starego
……………………………………………………………………………………………………………………………………..97 PDF

Z warsztatu (nie tylko) badawczego

Violetta Kopińska
Zmiana polskich podstaw programowych kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich. Analiza krytyczna
……………………………………………………………………………………………………………………………………..132 PDF

Studium recenzyjne

Łukasz Stankiewicz
Recenzja książki Te Moral Economy: Why Good Incentives Are
No Substitute for Good Citizens Samuela Bowlesa
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155 PDF

Z życia naukowego

Piotr Zamojski
Sprawozdanie z 4. kolokwium Sieci Badawczej „Solidarity in Diversity” 23–24 stycznia 2018, Gandawa, Belgia
……………………………………………………………………………………………………………………………………..162 PDF