Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2/2018 (10)


okładkanr3

Od redakcji

Zapraszając do nadsyłania tekstów do tego specjalnego numeru, którego celem jest ukazanie pedagogiki prof. dr hab. Marii Dudzikowej informowaliśmy, że zależy nam na pracach badawczych, esejach z wykorzystaniem kluczowych kategorii, którymi zajmowała się Profesor oraz wspomnieniach (ale nie sentymentalnych!). Nie nakreślaliśmy autorom pola problemowego, nie formułowaliśmy kluczowych problemów, które pragnęlibyśmy rozstrzygnąć. Inaczej mówiąc, zaprosiliśmy do tego, by wyrażali swoje myśli, odczucia w dowolny sposób. Jest to działanie w myśl tego, czego uczyła Profesor Maria Dudzikowa – by najpierw „mieć coś do powiedzenia drugiemu człowiekowi…”. W rezultacie powstała wielogłosowa kompozycja.

Spis-treści-nr3

Prof. dr hab. Maria Dudzikowa (1938–2018)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 PDF 


Od Redakcji

Alicja Korzeniecka-Bondar
Przeciw banalności i równaniu w dół – o śladach dotknięcia byciem z Profesor Marią Dudzikową
……………………………………………………………………………………………………………………………………..9 PDF

Studia i eseje

Maria Dudzikowa
Obdarzanie obopólne. Refleksja na marginesie książki Steinera i paru innych lektur
……………………………………………………………………………………………………………………………………..17 PDF
Monika Wróblewska
Pomyśl siebie… Profesor Marii Dudzikowej realizowanie koncepcji rozwoju własnej osoby
……………………………………………………………………………………………………………………………………..21 PDF
Radosław Nawrocki
Idea aktywnego uczestnictwa w myśli i praktyce pedagogicznej Marii Dudzikowej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..36 PDF
Łukasz M. Michalski
Milczenie owiec, czyli status metafory i wiedzy potocznej w myśleniu o wychowaniu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….46 PDF
Anna Babicka-Wirkus
Kultura szkoły w optyce metafory
……………………………………………………………………………………………………………………………………..58 PDF
Adam F. Kola, Anna M. Kola
Pomruki kryzysu… Intertekstualna gra o interdyscyplinarność. Maria Dudzikowa opowiada o swoistej perspektywie tworzenia, rozumienia i interpretacji badań naukowych i praktyki uniwersyteckiej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..71 PDF
Justyna Miko-Giedyk
Profesor Marii Dudzikowej troska o autorytet nauczyciela
……………………………………………………………………………………………………………………………………..81 PDF

Wspomnienia

Tadeusz Lewowicki
O Profesor Marii Dudzikowej, Jej pedagogice oraz o naukowej wspólnocie
……………………………………………………………………………………………………………………………………..97 PDF
Renata Wawrzyniak-Beszterda, Mariusz Dembiński, Elżbieta Leszczyńska, Magdalena Bankiewicz, Sylwia Jaskulska, Mateusz Marciniak
Jak to jest/było być z Profesor Marią Dudzikową? Wspomnienia pracowniczek i pracowników Zakładu Pedagogiki Szkolnej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104 PDF
Ewa Bochno
O naukowym wzrastaniu z i przy Marii Dudzikowej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..118 PDF

Studium recenzyjne

Aleksander Cywiński
O trudnej sztuce tworzenia samego siebie Marii Dudzikowej – przykład książki rezonującej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..127 PDF
Monika Wiśniewska-Kin
Recenzja „Rocznika Pedagogicznego”, t. 41, pod redakcją Marii Dudzikowej
……………………………………………………………………………………………………………………………………..133 PDF

Z życia naukowego

Magdalena Zapotoczna
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele… O 32. Letniej Szkole Młodych Pedagogów, Zielona Góra – Łagów Lubuski, 17–22 września 2018 r.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..127 PDF