Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 1/2014


Od redakcji – O wkraczaniu w sferę publiczną, czyli jak powstawało czasopismo „Parezja.Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN”

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer półrocznika „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN”. Parezję1 rozumiemy za Michelem Foucaultem jako wolną, otwartą,szczerą i jasną wypowiedź stanowiącą formę obywatelskiego obowiązku mówienia prawdy, wynikającego z przekonania mówcy o takiej konieczności, nawet w sytuacji, gdy jest ona dla słuchaczy niewygodna. Pismo pojawia się w momencie, gdy przez Polskę „przetacza się” dyskusja dotycząca kondycji uniwersytetu, a szczególnie sytuacji humanistyki. Ukazuje ona szerokie spektrum problemów odnoszących się do funkcjonowania nauki, jej podziałów, jakości i organizacji kształcenia, sytuacji naukowo-zawodowej pracowników uniwersytetów i szkół wyższych. Większość polskich uniwersytetów boryka się z problemami fi nansowymi, które wymuszają podejmowanie szeregu kroków pozornie uzdrawiających tę trudną sytuację, na przykład zmniejszenie liczby etatów, zwiększenie puli wymagań wobec pracowników naukowo-dydaktycznych, wprowadzanie systemu kontroli. Uniwersytety zaczynają funkcjonować jak korporacje nastawione na zysk (choć obecnie dla wielu tym zyskiem jest przetrwanie w przestrzeni społecznej, niedopuszczenie do likwidacji), stają się coraz mniej atrakcyjnym miejscem pracy dla ludzi kreatywnych, niezależnych.


spis treści

Od Redakcji

Alicja Korzeniecka-Bondar
O wkraczaniu w sferę publiczną, czyli jak powstawało czasopismo
„Parezja. Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” PDF


Studia i eseje

Maksymilian Chutorański
Między intelektualistą konkretnym a parezją. Pytanie o nauczyciela w perspektywie teoretycznej Michela Foucaulta PDF

Jacek Moroz
Czy relatywista może być parezjastą?
PDF

Radosław Nawrocki
Spory wokół sprawiedliwości w edukacji. Wybrane wątki
PDF

Artur Szutta, Robert Kryński
Co z tą filozofią? Słów kilka na temat pewnej inicjatywy
PDF


Na nasze zaproszenie

Nie każdy musi być parezjastą… Bogusław Śliwerski w rozmowie z Ewą Bochno i Maksymilianem Chutorańskim PDF


Z warsztatu badawczego

Aneta Makowska
W poszukiwaniu potencjału zmiany szkoły. O typie biograficznym zboczeńca
 PDF

Ewa Kępa
Autoetnografia nie wzięła się znikąd – rozważania o ciągłości i zmianie
PDF


Studium recenzyjne

Oskar Szwabowski
Mała wywrotowa polityka
PDF


Z życia naukowego młodych pedagogów

Bożena Tołwińska
XX-lecie Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
PDF

Katarzyna Szorc
XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów: Między sferą publiczną a sferą prywatną, Wrocław – Wojanów, 23-28.09.2013
PDF

Ewa Bochno
Mając na uwadze dobro dziecka… O piątym (i nie tylko) Kabarecie Beche-co? Letniej Szkoły Młodych Pedagogów
PDF


Pod pręgierzem śmiechu

Przemysław Paweł Grzybowski
Pisać każdy może… publikować już nie każdy
PDF